SELF|COACHING|WORKSHOP|PRESENT

Jak na své hodnoty?

   Člověk, který nemá uspořádané své hodnoty, nemůže mít uspořádaný ani život. Proto naše první sezení věnuji především otázkám, které jsou směřovány na hodnoty.

   Hodnoty jsou tím, co dává lidskému životu směr a v některých případech i pocit smysluplnosti a sounáležitosti se svým okolím a se světem. Jejich vliv je všudypřítomný. Převládající hodnoty ovlivňují myšlenkové vzorce člověka, jeho emoce, přání, potřeby a chování. Základní princip hodnot je nástroj hodnocení, co je pro člověka správné a co nikoliv.

Náš život netvoří nějaké výjimečné činy, ale tvoří každý smysluplný den.

Proto máte k dispozici workshop - Jak nastavit své životní hodnoty - na mých stránkách zcela ZDARMA, jelikož pouze na správných základech se dá stavět a třeba si tím začneme budovat vzájemnou důvěru.

Přeji vám příjemné čtení a zároveň doufám, že na konci budete mít své hodnoty pevněji ve svém srdci.

Nezapomeňte - Hodnoty nikdy nelze zcela naplnit!

Nežijeme ideální život pro to ani mi nemusíme být ideální lidé, ale můžete své životy stále zlepšovat.