Den žen: Oslav svou ženskou energii a sílu

03.03.2024

Ženskost je dar, kterého byste měly využívat. Stojí to za to!

V dnešním moderním světě, kde se čím dál víc zdůrazňuje rovnost a respekt k mužům
i ženám
, se ovšem stále hodně tlačí na výkon – což ovšem stále více vyhovuje mužskému principu. O tom ale třeba jindy. 

Vzhledem k tomu, že se nám blíží MDŽ, pojďme si dnes, milé ženy, povědět něco více
o ženské energii
.

Než se ale vrhneme na naši úžasnou ženskou sílu, musíme si povědět základní informace
o obou těchto energiích
. Důležité jsou totiž obě dvě a určitě není jedna lepší než druhá. Existují však mezi nimi značné rozdíly, které se hodí znát.

Ženská energie je plynulá, dynamická a plná láskyplného pochopení sebe i ostatních
Ženská energie je plynulá, dynamická a plná láskyplného pochopení sebe i ostatních

Ženská a mužská energie obecně

Vlastně v každém člověku (a je jedno, jestli se jedná o ženu či muže) proudí dvě energie – mužská a ženská. Tyto energie neurčuje pohlaví jedince, ale obecně je jedna dominantnější více než druhá. U žen to bývá právě ženská energie, zatímco u mužů převažuje ta mužská. Co tedy znamená mužská a ženská energie?

Mužská energie

Mužská energie se zaměřuje na činnost a aktivitu. Je stabilní a předvídatelnější. Silné stránky tvoří vůle, jasnost a soustředění. Mužská energie ráda vytváří struktury a pravidla, takže umí správně uplatňovat logiku. Základní charakteristiky této energie:

 • dobré racionální a logické schopnosti,

 • schopnost jasně myslet,

 • schopnost budovat trvalé úsilí,

 • dobrá vnější síla osobnosti,

 • kreativní myšlení a řešení problémů,

 • ráda přijímá výzvy,

 • touží po obdivu a uznání,

 • nezávislá.

Ženská energie

Na rozdíl od mužské je ženská energie plynulá a dynamická. Její pohyby nelze předvídat ani vždy vysvětlit racionální myslí. Tato energie se neomezuje společenskými normami, protože se neřídí žádnými pravidly kromě vedení a intuice, které vychází ze srdce. Ti, u nichž převládá ženská energie, mají následující základní vlastnosti:

 • snadno se dokážou uklidnit,

 • starost o sebe a sebeláska,

 • dokážou najít tvůrčí inspiraci,

 • schopnost vcítit se,

 • schopnost soudit mimo oblast racionality,

 • upřednostňování pocitů,

 • dobré komunikační dovednosti.

Síla ženské energie v roli ženy

Ženská energie představuje komplexní a mnohostranný koncept, který jen tak nezapadne do jednoduchých škatulek. Pojí se s ženským principem, který doprovází intuice, emocionalita, tvořivost a schopnost propojení s jinými lidmi a přírodou. Tato energie není striktně vázána na biologický pohlavní původ, ale spíše na archetypální a energetické charakteristiky spojené
s ženským principem.

🩷 Tip: Zajímá vás, jak jste na tom momentálně se svým hormonálním zdravím? Určitě vyzkoušejte tento kvíz

Jak naplno využít svou ženskou energii?

Každá z vás jste bohyní a můžete využít dary své ženské energie. Jistě je ideální umět využívat
i tu mužskou stránku v sobě a najít určitý vnitřní balanc. Ovšem teď se zaměříme na to, jak probudit ženskou sílu, využít ji ve svůj prospěch a oslavit tak naše ženství – když bude ten Mezinárodní den žen.

Silná intuice

Ženská energie je spojena s hlubokou intuicí a výraznou schopností vnímání emocí, nálad
a signálů okolí
– a to jak u sebe sama, tak u druhých. To lze v životě skvěle využívat, jen se musíme naučit opravdu naslouchat našemu vnitřnímu hlasu. Jen on nám totiž dokáže říci, jaká životní cesta, vztah nebo jiný směr je ten pravý.

Určitě se vám to už někdy stalo – například mně vždy můj vnitřní hlas našeptával na počátku každého partnerského vztahu, že toto není to pravé (já ho ve svých pubertálních letech samozřejmě vůbec neposlouchala). Až u mého nynějšího partnera mi má intuice napovídala, že tady to je ono a zatím nám to tedy drží 🤭.

Takže milé ženy, napojte se na sebe a poslouchejte svou intuici, věřte, že má mocnou sílu a nikdy vás nenechá ve štychu.

Každá žena může být intuitivně vedena k volbám, které rezonují s její vnitřní podstatou.

Kreativní duch

Tvořivost a schopnost vytvářet patří také mezi součást ženské energie. To může zahrnovat umělecké vyjádření, ale i tvorbu v širším slova smyslu, jako je vytváření vztahů nebo celkového života.

Zkuste najít svou formu kreativity, která vám vyhovuje. Může to být malba, psaní, kulinářské tvoření v kuchyni, domácí DIY tvoření nebo poslech či skládání hudby, tanec. Možností existuje nespočet, někdy třeba stačí jít se jen tak projít do přírody. Každá kreativní činnost povzbudí
i zrelaxuje mysl a umožní lépe fungovat v každodenním životě. Díky ní přijdou i skvělé nápady
a myšlenky.

Empatie a připojení

Ženská energie má tendenci tvořit větší pouto s empatií a schopností vytvářet hluboká připojení
s ostatními
.

Spolupráce před soutěží: Ženská energie často zdůrazňuje hodnotu spolupráce a podpory. Místo soutěžení může být vzájemná podpora více preferovaným modelem. Tak toho využijte a zkuste více spolupracovat, než vše dělat samy. Zkuste navštívit i různé ženské kruhy, jedná se o blahodárnou terapii pro naši ženskou duši.

Smysl pro krásu

Ženská energie má vyvinutý smysl pro krásu a estetické cítění. To se může odrážet jak v cítění a vidění fyzické krásy, tak v tvorbě harmonických prostředí. Ženy mají schopnost vnímat a ocenit estetické prvky i symboliku v umění, přírodě, designu a v životě obecně. Symboly představují nejen fyzické objekty, ale také různé hlubší významy.

Tento smysl pro krásu se projevuje také v péči o vztahy. Ženy mohou klást důraz na vytváření harmonických a příjemných vztahů s ostatními. Tvoří tak celkově krásný život ve všemožných aspektech a pohledech.

Jen se nad tím zamyslete, kdo tvoří vás domov opravdovým domovem, ve kterém se všichni cítíte dobře? Já myslím, že jste to vy! 👋

Vytváření života a jeho ochrana

Naše ženská výjimečnost spočívá ve vytvoření a přivedení nové bytosti na svět. Schopnost nosit
a dát život máme jenom my ženy, a to je naprosto úžasné, až neuvěřitelné.

Díky tomu máme také větší tendenci k naprosté oddanosti a ochraně tvorečka, kterého jsme na svět přivedly. Chráníme tedy jak tento nový život, tak ale i naši blízkou komunitu, do které vnášíme lásku a péči.

Tato výjimečnost nám poskytuje také schopnost přizpůsobit se a adaptovat se na nové okolnosti
a změny v životě
. Přece jen s přivedením dítěte a jeho následnou péčí se nám obrátí život vzhůru nohama.

Cykličnost

Další významnou výjimečností, kterou nám ženám příroda nadělila, je měsíční cykličnost. Vzhledem ke spojení s ženskými fázemi, a tedy naším menstruačním cyklem, se ženská energie považuje jako cyklická a proměnlivá.

Každý měsíc tak můžeme začít nanovo, s jiným cílem a odhodláním. Nebo si naopak lze rozplánovat dlouhodobější cíl a vždy v daný měsíc se posunout o jednotlivý krůček dále. Jedná se o naši dokonalou výjimečnost, kterou je skvělé a užitečné využívat. Život pak bude mnohem více hezčí a efektivnější.

Miluj svou ženskost, je úžasná!
Miluj svou ženskost, je úžasná!

Rozumění a ctění své ženské energie představuje klíč k dosažení vyváženosti a harmonie v životě. Respektování různorodosti energetických projevů nám může pomoci vytvářet bohatší a plnější zkušenost ze života. Takže milé ženy, pojďme oslavit naše ženství, je totiž úžasné!

Pamatujte, že každá žena je jedinečná, krásná a silná přesně taková, jaká je! A pokud se chcete dozvědět více o své ženské cykličnosti, naučit se ji více využívat ve svém životě, nebo případně vyřešit nějaké hormonální bolístky, které vás trápí, nadělte si na Den žen mimořádnou péči o sebe. Ráda vám ji dopřeju!🙋‍♀️

A nezapomeňte se připojit ke komunitě Cyklicky, která vás každý měsíc obohatí o další užitečné tipy pro svůj ženský potenciál!


Zdeňka Svobodová

Vím, že čas, který tu máme je velice omezený, a proto jsem se ho rozhodla žít přesně tak, jak si přeji já. Musela jsem se to však naučit. Své know-how teď učím ženy, které si uvědomují, že mohou mít více, ale dělat pro to méně. Ženský cyklus a já budeme Tvou oporou za cestou splněných snů. 

Chceš se o mně dozvědět více? Zde je můj příběh